Pomoc społeczna

Baner na stronę telefon zaufania 6Od 20 kwietnia br. został uruchomiony Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Projekt finansowany jest przez Samorząd Województwa Łódzkiego, natomiast koordynowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pod numerem tel. 726 611 611 oraz w mediach społecznościowych (Snapchat i Messenger) 7 dni w tygodniu dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów i interwentów kryzysowych. Codziennie w godzinach od 12.00 do 20:00 działa infolinia, natomiast w godzinach 20.00 – 00.00 można uzyskać wsparcie specjalistów na Snapchacie i Messengerze.

Na chwilę obecną telefon funkcjonował będzie do 14 czerwca br.

logo MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym niełatwym dla całego społeczeństwa czasie, zwraca uwagę na szczególną grupę, jaką są osoby doznającej przemocy w rodzinie.

Obecny stan oraz związany z nim dyskomfort może powodować napięcia i trudności w powstrzymaniu się od zachowań przemocowych, co może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa osób w rodzinach doświadczających przemocy. Osoby te nadal mogą liczyć na wsparcie różnych lokalnych instytucji, na co dzień zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy.

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie łaskim:

http://www.lask.naszepcpr.pl/przemoc-w-rodzinie

http://www.lask.naszepcpr.pl/pliki/plik/wykaz-placowek-pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przemoca-w-rodzinie-1493376961.pdf

http://www.lask.naszepcpr.pl/pliki/plik/rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-1493376970.pdf

https://lask.sr.gov.pl/download/baza-instytucji-samorzadowych-i-podmiotow-oraz-organizacji-pozarzadowych-swiadczacych-uslugi-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-przemoca-w-rodzinie--rok-2019.pdf

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pomoc-ministerstwa-sprawiedliwosci-dla-osob-dotknietych-przemoca

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=255&value=przemoc

Numer telefonu, który jest widoczny (800 120 002) jest to bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób szukających wsparcia w związku z doznawaniem przemocy.

przemoc parasol1Twój Parasol to aplikacja mobilna, dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje.

Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość  kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

 

https://twojparasol.com