Pomoc społeczna

Osoba pomagająca niewidomej kobiecie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.


Uczestnikami w/w Programu mogą być następujące osoby:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach prowadzi nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 do dnia 11.09.2023r.


Wypełnioną kartę zgłoszeniową (wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach poprzez:
• złożenie wniosku w siedzibie budynku
• email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• ePUAP

Treść ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Tekst: GOPS w Sędziejowicach

Monety 1 zł i 2 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, że wniosek o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny można składać od 1 lipca 2023 r.

Wnioski można składać przez Internet jako e-wniosek za pośrednictwem ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia” (mrips.gov.pl), systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz profil zaufany. A od 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej w siedzibie Ośrodka lub listownie.

Wniosek o świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny - do pobrania ze strony Ministerstwa Rodzin i Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

*Przed wysłaniem wniosku sprawdź czy są poprawnie wpisane wszystkie dane.
*Nie zapomnij podpisać wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod numerem tel. 43-677-15-81 lub email- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, że od 1 do 15 września wniosek można złożyć przez Internet e-wniosek: za pośrednictwem ePUAP lub w formie papierowej w siedzibie Ośrodka lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

https://epuap.login.gov.pl/


* Ważne ! Przed wysłaniem wniosku sprawdź czy są poprawnie wpisane wszystkie dane.
* Ważne ! Nie zapomnij podpisać wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod numerem tel. 43-677-15-81 lub email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezenty świąteczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach oraz Wójt Gminy Sędziejowice informują, iż w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia organizowana jest zbiórka produktów spożywczych, przemysłowych, artykułów higienicznych oraz nowej odzieży dla osób starszych, najuboższych, chorych i samotnych, mieszkających na terenie gminy Sędziejowice.

Licząc na Państwa pomoc i życzliwość chcielibyśmy obdarować osoby najbardziej potrzebujące, aby w ten sposób umilić im magiczny czas oczekiwania na narodziny Chrystusa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia, poprzez przekazanie wymienionych powyżej artykułów do GOPS w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7, pok. nr 2, w terminie do 14 grudnia 2022 r.

Będziemy ogromnie wdzięczni za pozytywny odbiór naszej akcji niesienia dobra drugiemu człowiekowi.

 

Węgiel

W związku z licznymi zapytaniami o Dodatek węglowy przedstawiamy zestaw informacji przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy Sędziejowice.

 

Komu przysługuje Dodatek węglowy?
Dodatek węglowy w kwocie 3000 zł przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.


Gdzie mogę złożyć wniosek?
Wnioski można będzie składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek elektroniczny należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Kiedy mogę starać się o dodatek
Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 11 sierpnia i w tym samym dniu weszła w życie, jednak gminy będą mogły przyjmować wnioski dopiero po podpisaniu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Projekt rozporządzenia został już opublikowany, jednak nie zostało ono jeszcze formalnie podpisane. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku.


Skąd wezmę druk wniosku?
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Druk będzie dostępny do pobrania na stronie Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, stronie Internetowej Gminy Sędziejowice oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Gdzie znajdę więcej informacji na temat Dodatku węglowego?
Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod nr telefonu 43 677 15 81 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.