Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W okresie od 18 marca do 16 kwietnia 2019 r. we wszystkich 25 sołectwach gminy Sędziejowice odbyły się zebrania zwołane przez wójta w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na kolejną tym razem 5-letnią kadencję.

Ogółem w całej gminie w wyborach na funkcję sołtysów zgłoszono 34 kandydatów, więc tylko w 9 sołectwach odnotowano po dwóch kandydatów. Nowi sołtysi zostali wybrani w 11 sołectwach, tj. Brzeski, Dobra, Grabica, Kamostek, Kozuby, Marzenin, Podule, Osiny, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia i Żagliny.

W pozostałych sołectwach mieszkańcy potwierdzili wyborem swoje zaufanie do osób  pełniących funkcje sołtysa w poprzedniej kadencji. Do jedenastu 3-obowych i czternastu 5-osobowych rad sołeckich wybrano łącznie 103 mieszkańców. Zebraniom wyborczym przewodniczyli radni RG w obszarze okręgów wyborczych, w których zostali wybrani, a w większości zebrań uczestniczył wójt gminy Dariusz Cieślak, mając okazję do zapoznania się z bieżącymi sprawami i problemami nurtującymi mieszkańców poszczególnych wsi.

Lp.

SOŁECTWO

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

1.

Bilew

Marta Sobala

Emilia Chachuła
Jadwiga Filipczak
Andrzej Komorowski
Wanda Sagan
Jolanta Stępień

2.

Brzeski

Monika Kocik

Joanna Budka
Robert Klimaszewski 
Witold Kopka 
Mariusz Okoń

Irena Staszczyk

3.

Dobra

Dorota Mirowska

Damian Jakóbczak

Agnieszka Jarosławska
Anna Urszula Kopeć

4.

Grabia

Marian Dzierżawski

Magdalena Marek
Anna Szczepańska
Jan Terela

5.

Grabia Trzecia

Krzysztof Przybylski

Jerzy Malinowski

Wojciech Owczarek
Mirosław Szczepański

6.

Grabica

(wsie: Grabica i Wola Wężykowa)

Andrzej Malinowski

Piotr Frańczuk

Wiesława Krysiak

Anastazja Pyrka

Laura Tokarek

Anna Ułańska

7.

Grabno

(wsie: Grabno i Zamość)

Jolanta Siwek

Danuta Guminiak

Joanna Łuczczak
Renata Tomczyk

Krzysztof Śnieg

Piotr Śnieg

8.

Kamostek

Aleksandra Tama

Daniel Angerman

Krzysztof Jakóbczak

Patrycja Malinowska

Iwona Przychodniak

Mariusz  Stępień

9.

Korczyska

Grzegorz Kozieł

Monika Jaros

Izabela Monika Liwińska
Wioletta Łyszkowicz

10.

Kozuby

(wsie: Nowe Kozuby i Stare Kozuby)

Krystyna Kobiera

Teresa Kocik

Anna Krankowska

Włodzimierz Sobala

Katarzyna Szczepaniak

Małgorzata Zawadzka

11.

Kustrzyce

Waldemar Bartczak

Krzysztof Bartczak

Marcin Bednarek

Krzysztof Grzanka

Renata Rólczak

Mariusz Zwoliński

12.

Lichawa

Marianna Tokarek

Anna Komorowska
Małgorzata Komorowska

Agata Mirowska

Jarosław Mirowski
Alina Piórek

13.

Marzenin

Arkadiusz Kałuża

Tomasz Fraszka
Stanisław Kaczmarski

Ewa Sowała

14.

Niecenia

(wsie: Niecenia i 
Wola Marzeńska)

Edward Nowak

Jarosław Danielewski

Sylwester Ludwisiak

Roman Sokołowski

15.

Osiny

Ewelina Kaczmarek

Edwarda Chołody

Stanisław Bednarek
Katarzyna Kopka
Wiesław Dunajski
Marta Wilk

16.

Podule

Władysław Kraszewski

Halina Krata

Bożena Michalak

Jan Modrzejewski

Grażyna Wojdziak-Lis

Marian Zawadzki

17.

Pruszków

Kinga Wardęcka

Marcin Borowiecki
Wojciech Majdas
Beata Stępień
Stanisław Stępień
Sławomir Wdowiński

18.

Przymiłów

Wiesław Szewczyk

Dominik Ciupa
Anna Kociołkowska

Sylwia Kuras
Henryk Ludwisiak
Czesław Szewczyk

19.

Rososza

Tomasz Kopka

Przemysław Aleksanderek

Beata Ignaczak

Katarzyna Wardęga

Halina Wojtasiak

Adrian Wróblewski

20.

Sędziejowice

Paweł Sobala

Katarzyna Jaszczak

Józef Krawczyk

Urszula Pasowska

Krzysztof Pola

Jerzy Sztuka

21.

Sędziejowice-Kolonia (wsie: Brody i Sędziejowice –Kol.)

Halina Płóciennik

Andrzej Gruszczyński

Małgorzata Pola

Ewa Strąk

22.

Siedlce

Dorota Burzyńska

Sylwia Kobiera
Alojzy Sychlak
Małgorzata Dalecka
Zofia Lisowska
Piotr Śnieg

23.

Sobiepany

Monika Porada

Stanisław Ciapciński

Mariola Wawerka

Magdalena Zawadzka

24.

Wrzesiny

Andrzej Zgagacz

Jadwiga Chojnacka
Dorota Michalska

Henryk Walicki

25.

Żagliny

Urszula Wedmann

Andrzej Jabłoński

Magdalena Sobala

Małgorzata Szymańska