Czyste powietrze
biegacze
Herb Gminy Sędziejowice
Herb Gminy Sędziejowice.
Spotkanie
Sofa w lesie
Napowietrzna linia energetyczna.
Napowietrzna linia energetyczna.
Napowietrzna linia energetyczna
Herb Gminy Sędziejowice.
Zdjęcie Zdzisława Błońskiego
Grafika ze zdjęciem Wojciecha Kabzy