Węgiel

W związku z licznymi zapytaniami o Dodatek węglowy przedstawiamy zestaw informacji przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy Sędziejowice.

 

Komu przysługuje Dodatek węglowy?
Dodatek węglowy w kwocie 3000 zł przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.


Gdzie mogę złożyć wniosek?
Wnioski można będzie składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek elektroniczny należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Kiedy mogę starać się o dodatek
Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 11 sierpnia i w tym samym dniu weszła w życie, jednak gminy będą mogły przyjmować wnioski dopiero po podpisaniu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Projekt rozporządzenia został już opublikowany, jednak nie zostało ono jeszcze formalnie podpisane. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku.


Skąd wezmę druk wniosku?
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Druk będzie dostępny do pobrania na stronie Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, stronie Internetowej Gminy Sędziejowice oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Gdzie znajdę więcej informacji na temat Dodatku węglowego?
Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod nr telefonu 43 677 15 81 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.