DSCF1365Pragniemy poinformować, iż w Gminie Sędziejowice realizowany jest projekt pt.: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od: 2019-08-01 do 2020-08-31

Celem projektu jest:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego obejmującego 18 dodatkowych miejsc dla dzieci w okresie VIII.2019-VIII.2020 na terenie Przedszkola w miejscowości Dobra (gm. Sędziejowice, woj. łódzkie)  oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Dobrej w ramach dodatkowych zajęć dla 18 dzieci (10 dziewczynek i 8 chłopców).

W ramach projektu zaplanowano poniższe zadania:

I. stworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Dobrej (10 dziewczynek i 8 chłopców)

II. przeprowadzenie 140h godzin zajęć dodatkowych dla 18 dzieci przyjętych do nowopowstałego Ośrodka wychowania Przedszkolnego (10  dziewczynek i 8 chłopców)  z Przedszkola w Dobrej

III. doposażenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w niezbędne do utworzenia nowego oddziału sprzęty, meble oraz pomoce dydaktyczne.

Harmonogram wsparcia w ramach projektu:

- godziny funkcjonowania oddziału przedszkolnego: 7:00 – 17:00,

- zajęcia dodatkowe z rytmiki: poniedziałek 13:00 – 15:00,

- zajęcia logopedyczne: poniedziałek 11:00 – 12:30.

znaczki

 Zawieszenie działań projektowych

Szanowni Państwo,

celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, Gmina Sędziejowice zawiadamia o zawieszeniu do odwołania działań w ramach projektu pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 mapadotacji gov pl