Zadanie „Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie” zostało współfinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.


Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu na boisku wielofunkcyjnym nowej poliuretanowej nawierzchni wraz z nowym oliniowaniem na trzy dyscypliny sportowe. Na bieżni i rozbiegu do skoku w dal odnowiona została istniejąca nawierzchnia poliuretanowa oraz wykonane zostało nowe oliniowanie dla tych obiektów sportowych.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 80 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 175 275,00 zł

plansza