Mieszkania

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7, 98-160 Sędziejowice.

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 85,17 m2 położony w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7 m 1.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, CO oraz elektryczną.