Napowietrzna linia energetyczna
Herb Województwa Łódzkiego