Pomoc społeczna

Logo Tarczy Antyinflacyjnej

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej ma zostać uruchomiony dodatek osłonowy, mający pomóc w pokryciu części kosztów energii. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach oczekuje na opublikowanie stosownych aktów prawnych aby móc ogłosić nabór wniosków.


Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Sędziejowice będą mogli składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Obecnie jednak nie zostały opublikowane akty prawne określające tryb i formę wniosków o to świadczenie.

Informacje o naborze zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sędziejowice oraz GOPS w Sędziejowicach.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego: https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-podpisal-ustawe-o-dodatku-oslonowym

dodatek

Wnętrze łazienki SDŚ

Zakończył się remont pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziejowicach. Zakres prac obejmował łazienki i korytarz główny wraz z szatnią.

Koszt zadania opiewał na kwotę 90 tys. zł. Ośrodek wsparcia otrzymał na ten cel środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 100 % wartości zadania. Prace  obejmowały wymianę glazury i terakoty, montaż nowej armatury łazienkowej, zastosowane zostały również nowe rozwiązania  mające na celu głównie  likwidację barier architektonicznych i  bezpieczne  funkcjonowanie osób z dysfunkcją narządu ruchu (poręcze, siedziska).

- Cieszymy się  z tego remontu, bo jest przede wszystkim bezpieczniej i wygodniej ale również świeżo i estetycznie, mówią Uczestnicy ŚDS w Sędziejowicach.

IMG 4682

 

IMG 4684

 

IMG 4685

 

IMG 4688

GOPSGOPS w Sędziejowicach prosi o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna.

Strategia jest dokumentem, który wyznacza kierunek rozwoju naszej Gminy w zakresie rozwiązywania Problemów Społecznych. Wyniki z przeprowadzonego badania ankietowego posłużą wyłącznie sporządzeniu zestawień i zostanie wykorzystane do opracowania SRPS na lata 2021-2026.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ TUTAJ

SDS1Mimo trudnych dla wszystkich czasów, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach pracuje w nieco zmienionej formie, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności.

Co prawda ze względu na pandemię nie udało się zrealizować wielu zaplanowanych na ten kończący się rok spotkań, niemniej jednak kilka punktów z kalendarza imprez doszło do skutku. Jesienne spacery Nording Walking, grzybobrania, wycieczki rowerowe, turnieje Boccie – to tylko niektóre , w jakich wzięli udział nasi Podopieczni. Na koniec listopada, zgodnie z zasadą DDM, odbyły się tradycyjne „Andrzejki” . Uczestnicy przenieśli się w świat wróżb i magii.

Grudzień to czas szczególny, bo czas najpiękniejszych w roku świąt – Świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym, Uczestnicy ŚDS na zajęciach pod okiem terapeutów przygotowują niepowtarzalne ozdoby choinkowe, stroiki, kartki do przyjaciół, w których napiszą życzenia świąteczne. W przerwie tych prac swoją obecnością zaszczycił nas Mikołaj, który obdarował wszystkich drobnymi prezentami.

W tym innym i szczególnym dla nas wszystkich czasie życzymy zdrowia i wzajemnego szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka. Wesołych Świąt.

ŚDSŚDS w Sędziejowicach oferuje różnorodność zajęć jak i uczestnictwo w imprezach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Kładą nacisk na wzajemną życzliwość oraz szacunek do innych.

 

 

 

ŚDS FOLDER 1

ŚDS FOLDER 2

ŚDS PLAKAT 1