tablica informacyjna PROW 80 x 120

Złożony w dniu 14.09.2020 r. wniosek Gminy Sędziejowice o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno –ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został rozpatrzony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Stosowną umowę, na mocy której Gminie Sędziejowice zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 1 370 496,00 zł, podpisano w dniu 29 czerwca 2021 r. Wartość projektu, wg umowy o przyznaniu pomocy wynosi 2 649 239,87 zł.

W ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” zostaną wykonane następujące zadania:

    1. Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną.

    2. Zakup i dostawa wozu specjalnego do czyszczenia drenów i kanalizacji o pojemności 8 000 l.

    3. Zakup i dostawa przyczepy do transportu wody pitnej o pojemności 5 000 l.

    4. Zakup i dostawa ciągnika rolniczego (moc znamionowa 86 KM, klimatyzacja, liczba biegów 24x24, prędkość 40 km/h). 

 

 

Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice