Wójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Nazwa zadania:
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej „Ćwicz aktywnie, koryguj postawę ciała i rośnij zdrowo!”

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziejowice.
Całkowita wartość zadania: 10 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Opis zadania:
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej „Ćwicz aktywnie, koryguj postawę ciała i rośnij zdrowo!” realizowane będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach. Przez okres 25 tygodni (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej), zajęcia sportowe będą prowadzone 2 razy w tygodniu dla dwóch grup dzieci 6-7 letnich. Łącznie w okresie realizacji projektu przeprowadzonych będzie 50 h zajęć sportowych dla każdej z grup.