Oferty inwestycyjne

przetarg

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Marzeninie przy ulicy Plac Różany 8.

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2 położonej w Marzeninie przy ul. Plac Różany 8 (działka 569/1). Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU: Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1 m2 powierzchni wynosi 14,00zł/m2 . Czynsz płatny miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

Wynajmujący ma prawo z dniem 30 marca każdego roku do zmiany wysokości stawki czynszu za jednostronnym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Wzrost stawki czynszu nie może przekraczać średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Sędziejowice. Oprócz czynszu za najem, Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych za energię elektryczną – wg wskazań licznika oraz zawrzeć umowy na media oraz wywóz nieczystości

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 18.03.2021r. godz. 10.00 (czwartek) Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 – sala B parter.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu na najem Marzenin.pdf)Ogłoszenie o przetargu na najem Marzenin.pdf[Ogłoszenie o przetargu na najem Marzenin]953 kB2021-03-04 13:09

przetargWójt Gminy Sędziejowice informuje o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Marzeninie przy ulicy Plac Różany 8 z uwagi na nieprawidłowości wynikające z błędnych danych dotyczących numeru konta bankowego w dokumencie ogłoszonym na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sędziejowice.

przetargWójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Pruszkowie przy ulicy Głównej1

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 127 m2 położony w Pruszkowie przy ul. Głównej 1 (działka 194; 17 obręb Pruszków). Lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu), na okres 5 lat z możliwością przedłużenia. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, CO oraz elektryczną.

2. WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1 m2 powierzchni wynosi 14,00 zł/m2. Czynsz płatny miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Wynajmujący ma prawo z dniem 30 marca każdego roku do zmiany wysokości stawki czynszu za jednostronnym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Wzrost stawki czynszu nie może przekraczać średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Sędziejowice. Oprócz czynszu za najem, Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów i wywóz nieczystości oraz ponosić koszty z nich wynikające.

3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

11.03.2021r. godz. 10.00 (czwartek) Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 – sala B parter.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu na najem Pruszków.pdf)Ogłoszenie o przetargu na najem Pruszków.pdf[ ]842 kB2021-03-03 11:20