Debaty publiczne

OGŁOSZENIE

 DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2023

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 20 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice  raport o stanie gminy.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 21 czerwca 2024 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2023 (1).doc)Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2023 (1).doc[ ]48 kB2024-06-17 06:41
Pobierz plik (Ogłoszenie o debacie 2024.doc)Ogłoszenie o debacie 2024.doc[ ]32 kB2024-06-17 06:41

Ekran laptopa z otwartą ankietą.
Trwają prace nad Raportem o stanie gminy za ubiegły rok. Dokument ma być przystępny i czytelny, a przede wszystkim poruszać tematy, które interesują mieszkańców. Dlatego powstała ankieta, w której można przekazać urzędowi gminy swoje sugestie na temat Raportu.
 
Raport będzie przygotowany tak, aby spełniał oczekiwania mieszkańców Gminy Sędziejowice. Każdy głos przekazany za pośrednictwem ankiety bardzo w tym pomoże. Wypełnienie jej zajmie zaledwie kilka minut.