Herb Gminy Sędziejowice.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2022.1297 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Sędziejowice o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Sędziejowice w terminie do 31.12.2022 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 1), na stronie internetowej: https://gminasedziejowice.eu/

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Sędziejowice (pokój nr 1) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul.  Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewidencja prowadzona jest w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej, a także wynikającym z przepisów ww. ustawy obowiązkiem kontroli w zakresie posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (zgłoszenie do ewidencji.odt)zgłoszenie do ewidencji.odt[ ]42 kB2022-11-14 10:09