Wójt Gminy Sędziejowice przy współpracy z Wojewódzki Biurem Geodezji zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące scalenia i wymiany gruntów. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 listopada o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Oprócz geodezyjnego opracowania projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które
obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację
stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Więcej informacji w załączonej ulotce.

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka_informacyjna Sędziejowice 14_10_2022.pdf)Ulotka_informacyjna Sędziejowice 14_10_2022.pdf[ ]480 kB2022-11-09 06:53