Ogłoszenia i komunikaty

Kable światłowodowe

Gmina, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, stara się zapewnić jak najszerszy dostęp do internetu szerokopasmowego. Aby przyspieszyć realizację inwestycji, ważne jest, aby mieszkańcy zgłaszali swoje zapotrzebowanie na szybki internet.

Jak to zrobić?
1. Wejdźcie na stronę www.internet.gov.pl.
2. Zalogujcie się przy użyciu mObywatela lub Profilu Zaufanego.
3. Zgłoście swoje zapotrzebowanie na szybki internet i upewnijcie się, że Wasze dane są prawidłowe.

Wasze zgłoszenia mają ogromne znaczenie! Im więcej mieszkańców zgłosi zapotrzebowanie na internet, tym szybciej operatorzy będą mogli zrealizować inwestycje i rozbudować sieć w naszej gminie.

Znak zakaz ruchu

W związku z pracami remontowymi drogi pomiędzy Kustrzycami a Marzeninem, w poniedziałek 22 lipca wiadukt kolejowy w Kustrzycach będzie całkowicie zamknięty dla ruchu. Prosimy o korzystanie z objazdów. 

Świetlica w Woli Wężykowej i strażnice OSP w Grabi i Marzeninie

Wójt Gminy Sędziejowice podpisał umowę na „Rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” z firmą Defero Sp. z o.o. z Sieradza. W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja trzech ważnych dla naszej społeczności lokalnej obiektów.

Koszt całej inwestycji wyniesie blisko 9 mln zł. Jej zakres jest bardzo szeroki. Modernizacja obejmie świetlicę wiejską w Woli Wężykowej oraz strażnice OSP w Grabi i Marzeninie. Ten ostatni obiekt to największe wyzwanie. Strażnica w Marzeninie powiększy się o dodatkowe skrzydło.

Zakres prac w Świetlicy w Woli Wężykowej to, m.in. roboty murowe, tynki, malowania, układanie posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukcje drewniane, izolacje termiczne oraz pokrycia dachowe, czy ocieplenie ścian.

W strażnicy OSP w Grabi przewidziana jest m.in. przebudowa wewnętrzna budynku, utworzenie kotłowni, modernizacja sanitariatów i klatki schodowej, budowa zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej, rozbiórka i odbudowa balkonu, izolacja ścian zewnętrznych, oraz prace wykończeniowe.

Siedziba OSP w Marzeninie to najpoważniejsze prace. Tutaj planowana jest dobudowa nowego skrzydła, przebudowa istniejącego obiektu, wyburzenie istniejącej klatki schodowej, modernizacja instalacji kanalizacyjnej, rozbiórka budynku gospodarczego i kompleksowa przebudowa wnętrza.

 

Herb Gminy Sędziejowice.

Do 30 września trwają konsultacje społeczne dotyczące zapisów Planu ogólnego dla gminy Sędziejowice. To bardzo ważna sprawa dla wszystkich właścicieli nieruchomości, ponieważ plan będzie określał kierunki rozwoju i przeznaczenia terenów dla obszaru całej gminy. To właśnie ten dokument określi, czy na terenie Twojej działki powstaną jakiekolwiek zabudowania.

Rozpoczęły się prace nad Planem ogólnym dla Gminy Sędziejowice. To dokument, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny będzie dokumentem nadrzędnym dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i obejmie cały teren gminy. Oznaczać to będzie, m.in., że decyzje o warunkach zabudowy dla konkretnych nieruchomości będą wydawane na podstawie zapisów w Planie ogólnym.

Dlatego właściciele nieruchomości zainteresowani tym jakie przeznaczenie w Planie ogólnym będą miały ich działki, mają do 30 września czas, aby składać wnioski do projektu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Sędziejowice w formie papierowej lub elektronicznie na formularzu, do pobrania tutaj: https://shorturl.at/tzy7G

Szczegóły w ogłoszeniu: https://shorturl.at/p1JXq

Plan ogólny został wprowadzony do polskiego systemu planowania przestrzennego w ramach reformy planistycznej, która weszła w życie w 2023 roku. Głównym zadaniem planu ogólnego gminy ma być zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni.

Załączniki:
Pobierz plik (PDFsam_merge.pdf)Wzór formularza[ ]164 kB2024-07-12 08:11
Pobierz plik (SKAN_[Untitled]_2024071216212100_1-1.pdf)Ogłoszenie[ ]1390 kB2024-07-12 08:10