Grafika  z tarczą

Mieszkańcy gminy mogą mieć bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Umożliwia to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, internetowe narzędzie dla mieszkańców i policji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę.

Mapa https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Instrukcja obsługi w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (instrukcja_KMZB.pdf)Instrukcja KMZB[ ]3063 kB2024-07-22 12:57
biegacze

W najbliższą niedzielę kolejne sportowe wydarzenie w naszej gminie. Tym razem Bieg Śladami Powstańców 1863 r., na który wpisało się już ponad 200 zawodników.

Będzie okazja do kibicowania, ale musimy się też przygotować na utrudnienia w ruchu.

Centrum Sędziejowic, Sędziejowice Kolonia, Grabia, Brody - tamtędy przebiegną zawodnicy. Utrudnienia od godz. 11:30 (start biegu na 5km) do około godz. 14:10 (przewidywane zakończenie biegu na 10km).

Mapka 5km

Mapka 10km

Poczty sztandarowe gminnych OSP

Corocznie 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Szczególnie w gminach wiejskich, gdzie etos służby druhów ochotników jest niezmiennie kultywowany, Dzień Strażaka to uroczysta okazja podziękowania tym, którzy przez ostatnie 12 miesięcy wyróżniali się w służbie.

Tegoroczny Gminny Dzień Strażaka zorganizowała jednostka OSP w Brzeskach. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania szerszemu gronu nowo wyremontowanej siedziby. Budynek przeszedł prawdziwą metamorfozę, a na podkreślenie zasługuje fakt, że większość prac wykonali samodzielnie druhowie jednostki.

Święto jest okazją do wręczenia odznaczeń, które w tym roku przypadły nie tylko czynnie działającym strażakom, ale też osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się na rzecz pożarnictwa w gminie Sędziejowice.

Odznakę honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego" otrzymali Maciej Łuczak, senator IX i X kadencji oraz Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

„Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa" otrzymali:

Sławomir Urbania z OSP Brzeski (złoty),

Robert Ciapciński z OSP Grabia (srebrny),

Adam Jachacz z OSP Brzeski (srebrny),

Kamil Kujawin z OSP Brzeski (brązowy)

Mateusz Pietrzak z OSP Brzeski (brązowy)

Marian Błoński z OSP Brzeski (brązowy)

Marek Gabrysiak z OSP Brzeski (brązowy).

 

Ponadto za Wysługę Lat wyróżnieni zostali:

Sławomir Urbaniak (40 lat),

Cezary Pietrzak (35 lat),

Dariusz Sobczak (30 lat),

Mariusz Okoń (25 lat),

Piotr Tkacz (20 lat).

Gminny dzień Strażaka 1

Gminny dzień Strażaka 2

Gminny dzień Strażaka 4

Gminny dzień Strażaka 5

Gminny dzień Strażaka 7

Gminny dzień Strażaka 8

Gminny dzień Strażaka 9

Gminny dzień Strażaka 10

Gminny dzień Strażaka 11

mammobus

Rak piersi stanowi około 23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Z danych naukowych wynika, że regularne badania mammograficzne pomagają w jego wykryciu już we wczesnym stadium, co znacznie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. Mieszkanki Sędziejowic i Widawy będą miały okazję na bezpłatną mammografię już 30 kwietnia.

Kobiety od 45 do 74 roku życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii, już niebawem będą mogły skorzystać z tego badania w mammobusie, który przyjedzie 30 kwietnia do Sędziejowic i będzie czekał na Panie przy Urzędzie Gminy, ul. Wieluńska 6, a w Widawie przy Ośrodku Zdrowia, Rynek Kościuszki 11. Wizyta w całości jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby skorzystać z bezpłatnej mammografii, należy jedynie wcześniej dokonać rejestracji pod numerem telefonu 58 767 34 44. Na miejscu trzeba mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

- Cieszę się, że dzięki współpracy z NFZ możemy pomóc kobietom także z mniejszych miejscowości, dla których kilometry czasem okazują się barierą nie do pokonania, a przecież ceną jest ich zdrowie i życie - mówi Dorota Sepko, wiceprezes Stowarzyszenia Moja Mammografia.

Wizyta nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Na miejscu znajduje się poczekalnia oraz przebieralnia. Badanie polega na wykonaniu czterech zdjęć rentgenowskich, po dwa dla każdej piersi. W trakcie pierś jest lekko uciskana przez mammograf. Dzięki uzyskanym w ten sposób obrazom lekarz jest w stanie ocenić stan i utkanie piersi oraz wykryć ewentualne zmiany. Podczas wizyty o komfort pacjentki dba technik elektroradiologii.

- Warto skorzystać z badania w mammobusie, ponieważ dysponujemy jednym z najnowocześniejszych i najdokładniejszych sprzętów, jaki jest dostępny na rynku. Rocznie nasi elektroradiolodzy wykonują ponad 210 tysięcy takich badań – mówi Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust sp. z o. o.

Więcej terminów na bezpłatne badania mammograficzne można znaleźć na stronie https://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/harmonogram-postoju-mammobusow.

OGŁOSZENIE

 DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2023

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie do 20 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sędziejowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Sędziejowice  raport o stanie gminy.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 21 czerwca 2024 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2023 (1).doc)Formularz-Zgłoszenia do debaty_Raport_2023 (1).doc[ ]48 kB2024-06-17 06:41
Pobierz plik (Ogłoszenie o debacie 2024.doc)Ogłoszenie o debacie 2024.doc[ ]32 kB2024-06-17 06:41

Więcej o: DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY...

Ekran laptopa z otwartą ankietą.
Trwają prace nad Raportem o stanie gminy za ubiegły rok. Dokument ma być przystępny i czytelny, a przede wszystkim poruszać tematy, które interesują mieszkańców. Dlatego powstała ankieta, w której można przekazać urzędowi gminy swoje sugestie na temat Raportu.
 
Raport będzie przygotowany tak, aby spełniał oczekiwania mieszkańców Gminy Sędziejowice. Każdy głos przekazany za pośrednictwem ankiety bardzo w tym pomoże. Wypełnienie jej zajmie zaledwie kilka minut.

Logo ZIT

Na podstawie art. 8 rozporządzenia UE 2021/1060 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030.


Strategia ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola - Łask zasięgiem obejmuje następujące gminy: Gminę Miasto Sieradz, Gminę Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice, Gminę Sieradz, Gminę Wodzierady, Gminę Zapolice oraz Gminę Zduńska Wola.


Spójność terytorialna jest istotnym elementem polityki rozwoju Unii Europejskiej wpływającym na zwiększenie konkurencyjności obszarów. Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest narzędziem wspierającym wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych jakie dają nam Fundusze Europejskie. ZIT-y służą przede wszystkim wspieraniu rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.


Formalną podstawą dla działań samorządów skupionych w ramach MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask jest porozumienie międzygminne z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Związku ZIT. Liderem porozumienia jest Gmina Miasto Sieradz.

Projekt Strategii ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola - Łask zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynkach samorządów wchodzących w skład MOF oraz opublikowany na ich stronach internetowych.


Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 10 do 24 listopada 2023 roku.


Uwagi do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 można składać:
• pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych samorządów MOF oraz dostępnego w ich siedzibach w następujący sposób:
• dostarczając do Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
• przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz (dla zachowania terminu istotna jest data wpływu do Urzędu);
• elektronicznie w następujący sposób:
• poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych; https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_sieradz_konsultacje
• poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronach internetowych gmin MOF w  terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 

image103653

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz do składania uwag do projektu.pdf)Formularz do składania uwag do projektu.pdf[ ]331 kB2023-11-10 07:17
Pobierz plik (projekt strategii ZIT Sieradz - Zduńska Wola - Łask.pdf)projekt strategii ZIT Sieradz - Zduńska Wola - Łask.pdf[ ]7684 kB2023-11-10 07:15
Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami NGO na 2022 rok.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując uchwałę nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. nr 36, poz. 325):

1. Przedmiotem konsultacji jest program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
2. Projekt stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice nr 399/22 i można się z nim zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy Urzędu Gminy Sędziejowice.
3. Konsultacje będą trwać od 10 października 2022 r. do 21 października 2022 r.
4. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21 października 2022 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice nr 399/22 i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie internetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.
5. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, w godzinach pracy urzędu lub przesłać w formie elektronicznej jako załącznik na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

W załączeniu zarządzenie wraz z załącznikami:

1. Informacją o przeprowadzeniu konsultacji

2. Projektem Programu

3. Formularzem zgłaszania uwag

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.399.22.2022-09-28.pdf)Zarządzenie.399.22.2022-09-28.pdf[ ]526 kB2022-10-06 11:16
Inicjatywa lokalna - konsultacje

Powstaje projekt uchwały dającej możliwość realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Sędziejowice w ramach inicjatywy lokalnej. Z założenia ma ona dać mieszkańcom możliwość współpracy z gminą w charakterze inicjatorów, a także osób wspomagających społecznie z wkładem rzeczowym lub finansowym. Wójt gminy zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu ostatecznych zapisów uchwały. Od 1 do 14 czerwca będą trwały konsultacje społeczne w tej sprawie.

Formularz konsultacyjny jest dostępny w załączniku poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice: bip.gminasedziejowice.org (zakładka Konsultacje społeczne) oraz w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice, przy ul. Wieluńskiej 6.

Wypełniony formularz zawierające opinie i uwagi można składać od 1 do 14 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice lub przesyłając jego skan na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Można też przesłać formularz drogą listowną na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:
Pobierz plik (konsultacje ogłoszenie_inicjatywa lokalna.pdf)Ogłoszenie[ ]84 kB2022-05-31 10:53
Pobierz plik (Zarządzenie 357_22 Konsultacje Inicjatywa lokalna.pdf)Zarządzenie - zawiera projekt uchwały i formularz konsultacyjny[ ]479 kB2022-05-31 10:48
Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami NGO na 2022 rok. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok:


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizując uchwałę nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. nr 36, poz. 325)
1. Przedmiotem konsultacji jest program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
2. Projekt stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice nr 303/21 i można się z nim zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy Urzędu Gminy Sędziejowice.
3. Konsultacje będą trwać od 9 listopada 2021 r. do 23 listopada 2021 r.
4. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 listopada 2021 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sędziejowice nr 303/21 i jest dostepny w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie internetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.
5. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 6 w godzinach pracy urzędu, lub przesłać w formie elektronicznej jako załącznik na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

W załączeniu zarządzenie wraz z załącznikami:

1. Informacją o przeprowadzeniu konsultacji

2. Projektem Programu

3. Formularzem zgłaszania uwag

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie_303_21.pdf)zarządzenie_303_21.pdf[ ]484 kB2021-11-16 10:22

528224001019799

 

Imię: -

CHIP: 528224001019799

Płeć: samica

Wielkość: duża

umaszczenie: czarna podpalany

Uwagi dodatkowe: skrajnie wychudzona

20240502 091507

Imię: -

CHIP: 616093902533087

Płeć: samiec

Wielkość: mały

umaszczenie: czarny podpalany

20240314 151105

Imię: -

CHIP: 616093901101541

Płeć: samica

Wielkość: mała

umaszczenie: czarna

20240314 150936

Imię: -

CHIP: 939000011015614

Płeć: samiec

Wielkość: mały

umaszczenie: czarny

Grafika KRUS

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej), których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne instytucje działające na rzecz rolników. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W dwudziestu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 24 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych.

Dla laureatów każdego z etapów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców etapu centralnego nagrodą jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 r. we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10, (44) 725 64 16 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus

Załączniki:
Pobierz plik (plakat BGR 2024 akt.pdf)plakat BGR 2024 akt.pdf[ ]436 kB2024-04-10 11:31
Jeleniowaty

W dniu 6 lipca 2024 r. mija ustawowy termin na oznakowanie zwierząt z gatunku Jeleniowate/Wielbłądowate i zgłoszenia ich do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

„Wielbłądowate” lub „zwierzę wielbłądowate” oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych rodziny wielbłądowatych, tj. wielbłąd, lama, wikunia, alpaki.
„Jeleniowate” lub „zwierzę jeleniowate” oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych rodziny jeleniowatych, tj. jelenie, sarny, daniele, łosie i inne.

Po tym terminie utrzymywanie zwierząt wielbłądowatych/jeleniowatych nieoznakowanych lub oznakowanych w sposób niezgodny z przepisami będzie stanowiło naruszenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.(Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt -Dz. U. z 2023 r. poz. 1815 t. j.).W przypadku posiadaczy zwierząt nie stosujących się do obowiązków wnikających z przepisów ustawy, może zostać zastosowana kara grzywny w postaci mandatu karnego nakładanego przez Inspekcję Weterynaryjną w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 t. j.), zaś gdy podczas przeprowadzania kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada znajduje się nieoznakowane zwierzę, którego pochodzenia nie można potwierdzić, powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu wnikliwej oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, może jako ostateczną sankcję nakazać w drodze decyzji zabicie tego zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie jego zwłok na koszt posiadacza.

Zgłoszenie oznakowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przydziela pulę numerów;
-na wniosek posiadacza bydła, wielbłądowatego, jeleniowatego, owcy lub kozy kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta;
-posiadacz zamawia identyfikatory u dostawcy z listy dostępnej na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych;
-zgłoszenie oznakowania danego zwierzęcia ze wskazaniem użytego rodzaju identyfikatora + ewentualnie jego lokalizację (dla transpondera/ tatuażu).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja-dla-posiadaczy-zwierzat-z-gatunku-Jeleniowate-wielbladowate (2).pdf)Środki identyfikacji dla wielbłądowatych/jeleniowatych[ ]84 kB2024-03-22 08:59
Kombajn koszący zboże

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2024 rok.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

110 litrów  x ilość ha użytków rolnych x 1,46 za 1 litr oraz 40 l x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych  dla bydła, owiec, kóz, koni  i 4 l x średnia roczna jednostek przeliczeniowych dla świń.

W celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w pokoju nr 14.


Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,
3. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 1815).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.
Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:

- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Grafika ARiMR

Do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą ubiegać się o przyznanie płatności ryczałtowej. Stawka pomocy to 225 euro/ha (nie więcej niż 1125 euro na gospodarstwo).

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, która zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jeżeli ubiegający się o przyznanie ryczałtu we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 starał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wówczas – poza płatnością dla małych gospodarstw – otrzyma środki z tytułu tych płatności.

Bez nazwy

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania i otrzymać ryczałt w wysokości 225 euro/ha – nie więcej niż 1125 euro na gospodarstwo – wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus skan bądź zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór oraz instrukcja postępowania znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), są proszeni o ich złożenie przez aplikację eWniosekPlus przed zakończeniem naboru.

Dwie osoby trzymające się za ręcę. Barwy Ukrainy.

Od piątku, 8 kwietnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach będzie dyżurował psycholog, mówiący w języku ukraińskim, rosyjskim oraz polskim. Obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pomocy psychologicznej w trudnej sytuacji związanej z wojną, mogą otrzymać bezpłatną pomoc specjalisty.

Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych i dzieci będę się odbywały w poniedziałki i wtorki , w godz. 16.00 – 18.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Na spotkanie z psychologiem można umawiać się pod nr tel. 43 677 15 81.
Mieszkańcy gminy Sędziejowice, którzy doświadczają lęku, nie mogą sobie poradzić z niepokojem wywołanym wojną w Ukrainie, również mogą otrzymać wsparcie psychologiczne.

UA
з п'ятниці 8 квітня в Комунальний центр соціальної опіки в Сендзейовіце чергуватиме психолог , який розмовляє українською, російською та польською мовами. Громадяни України які потребують психологічної допомоги в складній ситуації, пов’язаній з війною, можуть отримати безкоштовну допомогу від фахівця.
Психологічні консультації для дорослих та дітей:

Психологічні консультації для дорослих та дітей проводитимуться по понеділках та вівторках з 16:00 до 18:00 у міському центрі соціальної допомоги в Сендзієвіце. Записатися на прийом до психолога можна за номером 43 677 15 81.

Жителі ґміна Сендзейовіце, які відчувають тривогу, не можуть впоратися з тривогою, викликаною війною в Україні,також можуть отримати психологічну підтримку від фахівців.

Flaga Ukrainy

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o powierzenie i finansowanie realizacji zadań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy Sędziejowice do 6 kwietnia do godz. 15:30

I. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1. organizacje pozarządowe,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057z późn. zm.),
3. związki zawodowe
Wzór oferty został określony w Załączniku nr 3.

Uwaga: oferty od Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża zostaną zebrane bezpośrednio z centrali tych podmiotów przez wojewodę łódzkiego.

II. Obszary zaangażowania uprawnionych podmiotów:

1. Zapewnienie aprowizacji.
W tym obszarze przewiduje się zaangażowanie między innymi w postaci przygotowania, dostarczenia, dystrybucji pożywienia i napojów do potrzebujących.
2. Udzielenie pomocy rzeczowej.
Przewiduje się zaangażowanie w m.in. w postaci segregacji, podziału, dostarczenia/dowozu, odbioru zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących.
3. Udzielenie pomocy usługowej/świadczeniowej.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w postaci usług tłumaczenia, pomocy psychologicznej, opieki nad nieletnimi, pomocy w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami.
4. Udzielanie podstawowej opieki medycznej.
5. Świadczenie informacyjne.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc.
6. Świadczenia transportu.
Przewiduje się zaangażowanie m.in. w rozpoznanie wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznanie kierunków transportu, formy transportu.
7. Utrzymania porządku.
Przewiduje się m.in. zaangażowanie w prace porządkowe.


III. Oferta

Forma dofinansowania:

Dotacja celowa z pominięciem otwartego konkursu ofert, tj. przez powierzenie (100%) lub wsparcie (częściowe dofinansowanie) realizacji zadania publicznego polegającego na udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dotacje będą udzielane i rozliczane w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

Podstawą udzielenia dofinansowania jest umowa o realizację zadania publicznego, której stronami są:
- Wojewoda (Zleceniodawca),
- organizacja pozarządowa, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związki zawodowe (Zleceniobiorcy).

Serce w błękitno - żółtych barwach na granatowym tle.

Przedstawiamy film instruktażowy dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL, Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel.

Numer PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel to elektroniczne narzędzia, które powinien mieć każdy uchodźca wojenny z Ukrainy. Zobacz jak je zdobyć krok po kroku.

 

Flaga Ukrainy

Na podstawie przyjętej 12 marca przez Sejm RP ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarówno uchodźcom, jak i osobom udzielającym im schronienie i wyżywienie przysługują świadczenia pieniężne. Uchodźcy i osoby udzielające im schronienia po świadczenia mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchodźcy

Obywatelowi Ukrainy mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej.

W celu uzyskania tej pomocy obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Przyznawana może być też pomoc obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium RP, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi działaniami wojennymi.

Wzory wniosków i oświadczeń (również w języku ukraińskim) znajdują się pod adresem: https://bit.ly/GOPS_uchodzcy

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, Sędziejowice, ul. Wieluńska 7, tel. 43 677 15 81, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osoby udzielające schronienia

Rozporządzenie dotyczące udzielania świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy ustala świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Wprowadzone świadczenie pieniężne nie jest przyznawane na stałe. Będzie wypłacane nie dłużej niż przez 60 dni Aby je uzyskać należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, Sędziejowice, ul. Wieluńska 7, tel. 43 677 15 81, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje na temat pomocy państwa przysługującej uchodźcom z Ukrainy: https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-obywatelom-ukrainy2