Flaga Ukrainy

Na podstawie przyjętej 12 marca przez Sejm RP ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarówno uchodźcom, jak i osobom udzielającym im schronienie i wyżywienie przysługują świadczenia pieniężne. Uchodźcy i osoby udzielające im schronienia po świadczenia mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchodźcy

Obywatelowi Ukrainy mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej.

W celu uzyskania tej pomocy obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Przyznawana może być też pomoc obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium RP, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi działaniami wojennymi.

Wzory wniosków i oświadczeń (również w języku ukraińskim) znajdują się pod adresem: https://bit.ly/GOPS_uchodzcy

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, Sędziejowice, ul. Wieluńska 7, tel. 43 677 15 81, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osoby udzielające schronienia

Rozporządzenie dotyczące udzielania świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy ustala świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Wprowadzone świadczenie pieniężne nie jest przyznawane na stałe. Będzie wypłacane nie dłużej niż przez 60 dni Aby je uzyskać należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, Sędziejowice, ul. Wieluńska 7, tel. 43 677 15 81, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje na temat pomocy państwa przysługującej uchodźcom z Ukrainy: https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-obywatelom-ukrainy2