Czyste powietrze
biegacze
Zdjęcie grupowe Rady Gminy Sędziejowice
Herb Gminy Sędziejowice.
Herb Gminy Sędziejowice.
Napowietrzna linia energetyczna.
Napowietrzna linia energetyczna.
Odbiór odpadów
Napowietrzna linia energetyczna.
Herb Gminy Sędziejowice.
Zdjęcie Zdzisława Błońskiego
Grafika ze zdjęciem Wojciecha Kabzy