Zniszczona nawierzchnia drogi.

Ponad 100 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma gminna inwestycja remontu drogi w miejscowości Dobra z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja pokryje 26% kosztów przedsięwzięcia.

Projekt budowlany remontu drogi w Dobrej czekał na realizację od 2018 roku. W tym roku zostanie zrealizowany. Łącznie wyremontowane zostanie 1704 m drogi. Poza nakładką bitumiczną, która ma uratować wysłużony natrysk emulsyjny, w zakresie prac znalazły się także regulacja pionowa studzienek, nowe oznakowanie pionowe oraz wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym.

O wsparcie finansowe inwestycji Gmina Sędziejowice zabiegała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który jest dysponentem funduszy FOGR. Samorząd województwa zdecydował o przyznaniu dotacji w kwocie 103 tys. zł.

W przetargu na wykonanie inwestycji oferty złożyło siedem firm. Ceny wahały się od 392 do 482 tys. zł., a najtańszą propozycję przedstawiła firma Włodan z Porszewic. Umowa z wykonawcą została podpisana jeszcze w kwietniu. Drogowcy mają czas do połowy lipca aby zrealizować inwestycję.