wynikiInformacja o wynikach  ustnego  przetargu nieograniczonego przeprowadzonego  w dniu  29.09.2020 r. w siedzibie  Urzędu  Gminy w Sędziejowicach

 

 Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004, Nr 207; poz. 2108, z 2009, Nr 55, poz.450 / Wójt Gminy Sędziejowice podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności.

Przetargiem objęto następujące nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowana w obrębie wsi Żagliny, gm. Sędziejowice oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha za cenę 37.760,00 zł +23%VAT

- nieruchomość niezabudowana w obrębie wsi Żagliny, gm. Sędziejowice oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha za cenę 29.760,00 zł + 23%VAT

Nieruchomości w Żaglinach nr 215/5; nr 215/1 nie zostały sprzedane- brak wpłaty wadium

Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości przez okres 7 dni tj . od dnia 30.09.2020 r. do 06.09.2020 r.  

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetargu z 29.09.2020.doc)Informacja o przetargu z 29.09.2020.doc[Informacja]29 kB2020-09-30 12:10