Osoba pomagająca niewidomej kobiecie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.


Uczestnikami w/w Programu mogą być następujące osoby:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach prowadzi nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 do dnia 11.09.2023r.


Wypełnioną kartę zgłoszeniową (wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach poprzez:
• złożenie wniosku w siedzibie budynku
• email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• ePUAP

Treść ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Tekst: GOPS w Sędziejowicach