Ogłoszenia i komunikaty

Herb Gminy Sędziejowice.

Urząd Gminy Sędziejowice informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2022 rok.


W związku z panującą pandemią, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jak i w celu usprawnienia pracy, składane wnioski o zwrot podatku akcyzowego muszą być kompletnie wypełnione, wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:

1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD,

3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,

4. wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysokości 40-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2022 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2021 roku).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do – 30 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.

Wymagane dokumenty:
- Wzór wniosku
- Tabela do faktur
- Oświadczenie PKD + klauzula RODO

Załączniki:
Pobierz plik (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt)OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.odt[ ]40 kB2022-01-17 13:56
Pobierz plik (tabele do faktur.odt)tabele do faktur.odt[ ]14 kB2022-01-17 13:57
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf)Wzór_wniosku_akcyza_2019-1.pdf[ ]1490 kB2022-01-17 13:57
Logo LGD "Dolina rzeki Grabi"

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" ogłosiła pięć naborów wniosków. Można w nich pozyskać finansowanie łącznie na 4 mln zł.

 

  1. Wspieranie przedsiębiorczości (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw) - szczegóły

  2. Wspieranie przedsiębiorczości (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm) - szczegóły
     
  3. Wspieranie, tworzenie i rozwój firm (Podejmowanie działalności gospodarczej) - szczegóły

  4. Rozwój infrastruktury kulturalnej - szczegóły

  5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej - szczegóły
Turbina wiatrowa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o możliwym silnym wietrze na terenie powiatu łaskiego.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie Nr 4 jest ważne od godz. 05:00 dnia 14.01.2022 do godz. 17:00 dnia 14.01.2022

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Złóż deklaracje o źródłach ogrzewania budynku.

Do 30 czerwca mają czas właściciele i zarządcy budynków, aby złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące ogrzewania. Deklaracje można składać drogą elektroniczną lub w urzędzie. Termin ten dotyczy źródeł ciepła działających przed 1 lipca 2021 r. Dla pozostałych termin wynosi 14 dni od ich uruchomienia.

Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl, przy użyciu profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
2) w formie papierowej, czyli wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sędziejowice.

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

CEEB w pigułce Sedziejowice

Załączniki:
Pobierz plik (CEEB w pigułce_Sedziejowice.pdf)CEEB w pigułce_Sedziejowice.pdf[ ]2163 kB2022-01-05 08:36
Pobierz plik (Formularz  - budynki-niemieszkalne.pdf)Formularz - budynki-niemieszkalne.pdf[ ]93 kB2022-01-05 08:36
Pobierz plik (Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf)Formularz - budynki-mieszkalne - deklaracja-a-30.06.2021.pdf[ ]234 kB2022-01-05 08:36