Napowietrzna linia energetyczna.
Zniszczona nawierzchnia drogi.
Eternit