Herb Województwa Łódzkiego

Została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 2/22 zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 145/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., udzielającą Zarządowi Województwa Łódzkiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 481 przejście przez Pruszków, na odcinku od km 7+700 do km 9+437.

Skan pisma w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20220125_SKAN_01252022215826_01_z_01.pdf)Obwieszczenie[ ]52 kB2022-01-26 07:03