Napowietrzna linia energetyczna.
Herb Województwa Łódzkiego