Napowietrzna linia energetyczna.
Herb Województwa Łódzkiego
Sofa w lesie