Ogłoszenia i komunikaty

Orkiestra dęta

Wójt Gminy Sędziejowice wydał zarządzenie przyznające fundusze stowarzyszeniom, które złożyły wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sędziejowice na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

  1. Dla Stowarzyszenia Muzycznego DRUH na zadanie pn. „(Nie)nastrojona Orkiestra” w kwocie 20 tys. zł.
  2. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie 8 tys. zł.
  3. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na zadanie pn. „Organizacja jubileuszu 100-lecia OSP w Grabnie” w kwocie 12 tys. zł.


    Treść zarządzenia w załączeniu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie_459_23.pdf)Zarządzenie_459_23.pdf[ ]171 kB2023-04-17 08:16
Kalkulator

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza w dniu 14 kwietnia (piątek) w godzinach 10:00 – 11:00 na dyżur pracowników urzędu skarbowego w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. W ramach trwającej akcji PIT za 2022 r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Łasku będą pomagać w składaniu zeznań rocznych, wyjaśniać wątpliwości, informować o ulgach podatkowych i możliwości przekazania darowizny w postaci 1,5% na rzecz OPP.


Podatnicy powinni pamiętać, aby wybierając się na dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Łasku zabrać ze sobą kopię zeznania za 2021 r., informacje od płatników za 2022 r. oraz wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (z wyliczonymi kwotami) w celu dokonania odliczeń od dochodu np. ulgi rehabilitacyjnej.

Informacja: Urząd Skarbowy w Łasku

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej). Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.


W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.


W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 22 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe (dla zwycięzców etapu centralnego – ciągnik rolniczy).


Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2023 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10 lub (44) 725 64 16.

Informacja: KRUS

Załączniki:
Pobierz plik (plakat BGR 23.jpg)plakat BGR 23.jpg[ ]613 kB2023-04-04 12:13
Pobierz plik (Załącznik nr 1 formularz.pdf)Formularz zgłoszeniowy[ ]140 kB2023-04-04 12:08
#StopNielegalnejEksploatacji

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą #StopNielegalnejEksploatacji mającą na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości i warunków wydobywania piasku i żwiru z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej i wyeliminowania procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

plakat stop

Załączniki:
Pobierz plik (pismo do mieszkańców.pdf)Pismo OUG[ ]95 kB2023-04-04 10:53
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdf[ ]56 kB2023-04-04 10:53