Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

Na realizację zadania pod nazwą "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej” przeznaczonych zostaje 20.000 zł.

Środki przeznaczone na poszczególne zadania zostaną określone w wyniku rozpatrzenia złożonych ofert, z zachowaniem kwoty ogólnej. Ostateczne kwoty dotacji zostaną określone w umowie z realizującym zadanie i uwzględnione w ostatecznym harmonogramie realizacji zadania.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia bądź powierzenia wykonania zadania. Natomiast, jeżeli zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice - obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania.

Szczegóły w załączonym zarządzeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.2.24.2024-05-14.pdf)Zarządzenie.2.24.2024-05-14.pdf[ ]356 kB2024-05-21 12:16