Ogłoszenia i komunikaty

Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść ogłoszeń w załącznikach poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie mpzp Bilew.pdf)ogłoszenie mpzp Bilew.pdf[ ]81 kB2023-01-20 09:39
Pobierz plik (ogłoszenie zmiana Studium.pdf)ogłoszenie zmiana Studium.pdf[ ]85 kB2023-01-20 09:39
Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11, PIT-40A/11A za 2022 r. 

Wpisanie prawidłowego numeru PESEL/NIP pracownika w informacji o jego przychodach jest obowiązkiem płatnika wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 
Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2022 r. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).

Prawidłowy numer PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika.

Aktualne wersje formularzy
Płatniku pamiętaj, żeby wysłać dokumenty drogą elektroniczną w aktualnej wersji formularza: PIT-11 w wersji 29 a PIT-40A/11A w wersji 21. Zapewniają one wygenerowanie zeznań w usłudze Twój e-PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacje PIT-11 i PIT-40A/11A możesz przygotować na formularzu dostępnym na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.
Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza

Węgiel

Od początku 2023 roku obowiązuje nowy wzór wniosku na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców Gminy Sędziejowice. Zgodnie z ustawą wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 r.

Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Wnioski składane na skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL).

Wzór wniosku w załączniku pod tekstem

Po weryfikacji wniosku gmina prześle informację o zakwalifikowaniu do zakupu.

Węgiel dla mieszkańców Gminy Sędziejowice będzie pochodził z Polskiej Grupy Górniczej i kosztuje 1900 zł/tonę, niezależnie od sortymentu. Odbiór węgla ze składu współpracującego z gminą we własnym zakresie.

Gminna infolinia działa pod nr. tel.: 43 677 10 02 oraz 43 840 00 07 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023. Gospodarstwa, które nie nabyły przysługującej im puli 1,5 tony węgla przed zakończeniem 2022 roku mogą wnioskować o taką ilość węgla, aby łączna masa na sezon grzewczy 2022 - 2023 nie przekroczyła 3 ton.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o zakup węgla_2023.doc)Wniosek o zakup węgla_2023.doc[ ]28 kB2023-01-03 12:53
Młotek aukcyjny

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Łódzkiej 1A.

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 18 m2 położony w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1A (działka 106/4; obręb Sędziejowice).

Lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (z wyłączeniem sprzedaży alkoholu), na okres 5 lat.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

Załączniki:
Pobierz plik (Przetarg.pdf)Przetarg.pdf[Pełna treść obwieszczenia o przetargu]891 kB2022-12-23 13:19