Sofa w lesie

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice, którą przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. w terminie 08.04.2024 r. - 12.04.2024 r. (wg załączonego harmonogramu). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 6 00 . Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
• odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
• metale (złom metalowy);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
• urządzenia zawierające freony (lodówki);
• zużyte opony;
• odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, nie zostaną odebrane.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE


8 KWIETNIA 2024 r.

Grabno, Grabica, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość.


9 KWIETNIA 2024 r.

Brzeski, Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Stare Kozuby, Żagliny.


10 KWIETNIA 2024 r.

Brody, Lichawa, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Łódzka, Południowa, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Słoneczna, Wieluńska, Sędziejowice - Kolonia.


11 KWIETNIA 2024 r.

Grabia, Grabia Trzecia, Dobra, Kamostek, Pruszków, Przymiłów.


12 KWIETNIA 2024 r.

Bilew, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Wola Marzeńska, Wrzesiny, Rososza oraz miejsca trudnodostępne.