Ogłoszenia i komunikaty

Grafika "Masz Głos!"

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,

pomocy prawnej,

możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,

możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),

konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,

szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/

 

 

Logo Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kolumna ogłasza chęć zakupu gruntów. 


Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 z póź zm.) pkt. 2. „Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.”

Jeżeli jesteś właścicielem gruntów, który:
- przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;
- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako użytki gruntowe: Ls, RV, RVI, RVIz;
- ma uregulowany stan prawny;
- nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.

Zapraszamy do składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:
- w formie tradycyjnej: Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask
- elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na platformie ePUAP adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pgl_lp_0606/SkrytkaESP Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna, ul. Leśników Polskich 1c, 98 - 100 Łask tel.: +48 43 675-42-06; +48 43 675-43-59, fax: wew.114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Nadleśnictwo Kolumna www.lodz.lasy.gov.pl/kolumna

Oferta powinna zawierać:
1. dane kontaktowe do właściciela,
2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej,
4. kopie wyrysu z mapy ewidencyjnej,
5. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,
6. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowo informujemy, że na ewentualny zakup gruntów niezbędne jest uzyskanie przez Nadleśnictwo Kolumna zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask,
tel: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59
adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl

Informacja: Nadleśnictwo Kolumna

Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść ogłoszeń w załącznikach poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie mpzp Bilew.pdf)ogłoszenie mpzp Bilew.pdf[ ]81 kB2023-01-20 09:39
Pobierz plik (ogłoszenie zmiana Studium.pdf)ogłoszenie zmiana Studium.pdf[ ]85 kB2023-01-20 09:39
Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11, PIT-40A/11A za 2022 r. 

Wpisanie prawidłowego numeru PESEL/NIP pracownika w informacji o jego przychodach jest obowiązkiem płatnika wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 
Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2022 r. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).

Prawidłowy numer PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika.

Aktualne wersje formularzy
Płatniku pamiętaj, żeby wysłać dokumenty drogą elektroniczną w aktualnej wersji formularza: PIT-11 w wersji 29 a PIT-40A/11A w wersji 21. Zapewniają one wygenerowanie zeznań w usłudze Twój e-PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacje PIT-11 i PIT-40A/11A możesz przygotować na formularzu dostępnym na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.
Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza