Logo programu Czyste Powietrze

Spotkanie informujące o zasadach Programu Czyste Powietrze 26 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 w sali nr 7 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące formy i wysokości pomocy oraz warunków, jakie Wnioskodawca musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Sędziejowice działa punkt informacyjno–konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny w dniach funkcjonowania Urzędu, tj. poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek, w godzinach 7:30 – 15:30 oraz środa w godzinach 9:00-17:00. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem naszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Więcej informacji pod nr tel. 43 840 00 21.