Napowietrzna linia energetyczna.

PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Przerwy nastąpią dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

29.07.2021r. Godz. 8-15 Sędziejowice-Kolonia (gmina Sędziejowice, stacja 3-1845), Golków (gmina Błaszki, stacja 3-0292), Grzymaczew (gmina Błaszki, stacja 3-1057), Sieradz (stacja 3-1924) ul. Stefana Batorego,

29.07.2021r. godz. 8-16 Golice (stacja 3-0267, 3-0248), Mrowiczna (stacja 3-1930), Sworawa, Brzezinki (stacja 3- 0051), Jabłonka (stacja 3-0267), Małe (stacja 3-0465), Wilkowice(stacja 3-0957), Tur (stacja 3-879, 3-1596),

30.07.2021r. godz. 8-16 Brzezinki (stacja 3- 0051), Golice (stacja 3-0267, 3-0248), Mrowiczna (stacja 3-1930)

02.08.2021r. godz. 8-16 Brzezinki (stacja 3- 0051), Golice (stacja 3-0267, 3-0248), Mrowiczna (stacja 3-1930)

03.08.2021r. godz. 8-16 Nowy Gostków (stacja 3-0266), Spędoszyn (stacja 3-0749), Spędoszyn-Kolonia (stacja 3-0698), Truskawiec (stacja 3-1595), Tur (stacja 3-0872, 3-1597)

04.08.2021r. godz. 8-15 Bogumiłów (stacja 3-0692)

04.08.2021r. godz. 8-16 Truskawiec (stacja 3-1595), Tur (stacja 3-0872)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.


Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.