Napowietrzna linia energetyczna.

PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Przerwy nastąpią dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

15.07.2021r. godz. 8-15 Sędziejowice-Kolonia od nr 25 do 62 (gm. Sędziejowice stacja 3-1845), Grzymaczew, Grzymaczew-Kolonia (gm. Błaszki stacja 3-1057),
Sieradz (stacja 3-1924) ul. Stefana Batorego

16.07.2021r. godz. 8-15 Borysławice, Błaszki ul. Szkolna (gm. Błaszki stacja 3-1408),
Marcinów (gm. Zadzim stacja 3-1887),
Pełczyska (gm. Wartkowice stacja 3-1825), Wola Niedźwiedzia

19.07.2021r. godz. 8-15 Łopatki (gm. Łask stacja 3-1916),
Mrowiczna (gm. Poddębice stacja 3-1930),
Oleśnica (gm. Dalików stacja 3-2094)

19 i 20.07.2021r. godz. 8-16 Stary Powodów, Łążki (gm. Wartkowice, stacja 3-0532)

20.07.2021r. godz. 8-15 Brudnów Pierwszy (gmina Dalików, stacja 3-0061),
Boczki-Parcela ( gmina Szadek, stacja 3-1133)),
Drzązna (gmina Wróblew stacja 3-1797)

21.07.2021r. godz. 8-15 Brzeski (gmina Sędziejowice, stacja 3-0413), Borki Drużbińskie (gm. Pęczniew , stacja 3-0063).

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.


Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.