Napowietrzna linia energetyczna.

PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Przerwy nastąpią dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

12.08.2021r. godz. 8-15 Sędziejowice-Kolonia (stacja 3-1845), Golków (stacja 3-0292), Gorzuchy, Dąbrówka (stacja 3-0117) gm. Wróblew, 

12.08.2021r. godz. 8-16 Górki Grabińskie (stacja 3-1418)

12.08.2021r. godz. 9-12 Sieradz (stacja 3-0624) ul. Zakładników

12 i 13.08.2021r. godz. 8-16 Nowa Wieś (stacja 3-0514) gm. Wartkowice

13.08.2021r. godz. 8-15 Brzeski (stacja 3-2176), Duszniki (stacja 1442), Warta ul. dr. Karola Szymańskiego, ul. Głęboka, Stoczki (stacja 3-0696), Rossoszyca (stacja ul. Ogrodowa, ul. Sieradzka

16.08.2021r. godz. 8-11 Sieradz (stacja 3-0887) ul. Józefa Oksińskiego od nr 10a do 10e i od nr 14 a do d , 8 i 8a

16.08.2021r. godz. 8-15 Gosiów (stacja 3-1149), Boczki Stare, Reduchów, Boczki-Parcela, Grabina (stacja 3-0254), Tur (stacja 3-0879), Wandzin (stacja 3-0897) ul. Klonowa, Kwiatkowice-Las ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia

17.08.2021r. godz. 8-15 Górki Grabińskie (stacja 3-1620), Ostrów Warcki (stacja 3-1199), Miedźno (stacja 3-0642), Wronowice (stacja 3-1508), Wronowice ul. Jaskółcza, ul. Kanarkowa

.08.2021r. godz. 8-15 Cielce (stacja 3-0161), Mogilno (stacja 3-0638), Reduchów (stacja 3-0632), Reduchów-Kolonia


Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.


Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.