Pomoc społeczna

Węgiel

W związku z licznymi zapytaniami o Dodatek węglowy przedstawiamy zestaw informacji przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy Sędziejowice.

 

Komu przysługuje Dodatek węglowy?
Dodatek węglowy w kwocie 3000 zł przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.


Gdzie mogę złożyć wniosek?
Wnioski można będzie składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek elektroniczny należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Kiedy mogę starać się o dodatek
Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 11 sierpnia i w tym samym dniu weszła w życie, jednak gminy będą mogły przyjmować wnioski dopiero po podpisaniu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Projekt rozporządzenia został już opublikowany, jednak nie zostało ono jeszcze formalnie podpisane. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku.


Skąd wezmę druk wniosku?
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Druk będzie dostępny do pobrania na stronie Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, stronie Internetowej Gminy Sędziejowice oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Gdzie znajdę więcej informacji na temat Dodatku węglowego?
Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach pod nr telefonu 43 677 15 81 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dwie osoby trzymające się za ręcę. Barwy Ukrainy.

Od piątku, 8 kwietnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach będzie dyżurował psycholog, mówiący w języku ukraińskim, rosyjskim oraz polskim. Obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pomocy psychologicznej w trudnej sytuacji związanej z wojną, mogą otrzymać bezpłatną pomoc specjalisty.

Konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych i dzieci będę się odbywały w poniedziałki i wtorki , w godz. 16.00 – 18.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Na spotkanie z psychologiem można umawiać się pod nr tel. 43 677 15 81.
Mieszkańcy gminy Sędziejowice, którzy doświadczają lęku, nie mogą sobie poradzić z niepokojem wywołanym wojną w Ukrainie, również mogą otrzymać wsparcie psychologiczne.

UA
з п'ятниці 8 квітня в Комунальний центр соціальної опіки в Сендзейовіце чергуватиме психолог , який розмовляє українською, російською та польською мовами. Громадяни України які потребують психологічної допомоги в складній ситуації, пов’язаній з війною, можуть отримати безкоштовну допомогу від фахівця.
Психологічні консультації для дорослих та дітей:

Психологічні консультації для дорослих та дітей проводитимуться по понеділках та вівторках з 16:00 до 18:00 у міському центрі соціальної допомоги в Сендзієвіце. Записатися на прийом до психолога можна за номером 43 677 15 81.

Жителі ґміна Сендзейовіце, які відчувають тривогу, не можуть впоратися з тривогою, викликаною війною в Україні,також можуть отримати психологічну підтримку від фахівців.

Logo GOPS

Informujemy, że w dniach 15 -16 marca 2022r. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziejowicach będą wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021.

Pomoc w formie artykułów żywnościowych, wydawana będzie osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach.

Przypominamy, że kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi - 1.707,20 zł, a kryterium dochodowe osoby w rodzinie – 1.320,00 zł.

Żywność będzie wydawana w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach.

Tekst: GOPS Sędziejowice

Grafika "Korpus Wsparcia Seniorów"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach prosi o kontakt osoby zainteresowane udziałem w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program ten  jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 


Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I - angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia (społecznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego, wsparcia w czynnościach dnia codziennego),

Moduł II - mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. " opieki na odległość".

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe, wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie polega na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” poprzez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcia guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania do osób starszych powinna być najprostsza w obsłudze np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia ( rodzinę, sąsiadów, opiekunów) poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej czy wezwać służby ratunkowe.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2022

https://www.gov.pl/web/rodzina/wspieraj-seniora-pytania-i-odpowiedzi

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach do dnia 16 lutego 2022 roku.

Telefon kontaktowy: 43 677 15 81; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby robiące zakupy w sklepie

Sklep Socjalny RAMPA rozpoczął działalność na zduńskowolskim Osiedlu Karsznice. Zakupy po cenach znacznie niższych niż rynkowe mogą w nim robić seniorzy oraz osoby o trudnej sytuacji finansowej. Wśród uprawnionych będą mieszkańcy Gminy Sędziejowice, dla których nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał specjalne karty umożliwiające skorzystanie z oferty RAMP-y.

GOPS przekaże karty osobom spełniającym warunki, a za kilka tygodni mobilna wersja sklepu będzie się regularnie pojawiała w Gminie Sędziejowice. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy znacznie bliżej, bez konieczności dojeżdżania do Karsznic.

Towar w sklepie to pełnowartościowe produkty spożywcze o krótkiej dacie przydatności do spożycia przekazane przez producentów i przedsiębiorstwa handlowe. Te, których data będzie się kończyła lada chwila, będą dorzucane do koszyka za jeden grosz.

Rampę prowadzi Fundacja Dzielnia, a Gmina Sędziejowice jest jednym z czterech samorządów, które podjęły współpracę. Pozostałe to Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina i Miasto Szadek.

Sklep mieści się w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza Sylli 1.