Szkody budowlane

Informacja dla mieszkańców, którzy w wyniku nawałnicy odnieśli szkody budowlane:

Posiadacze polis powinni w pierwszej kolejności straty zgłaszać do swoich ubezpieczycieli.

Gmina Sędziejowice wystąpiła do Wojewody Łódzkiego o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc finansową w formie zasiłków celowych. Zasady pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

W poniedziałek zostanie powołana Komisja do spraw szacowania strat. Zasady jej funkcjonowania i ścieżki występowania o odszkodowanie zostaną przekazane w komunikacie.

Zakład energetyczny deklaruje usunięcie większości awarii i przywrócenie zasilania do godz. 20:00 10 lipca. Należy jednak mieć na uwadze skalę uszkodzeń i liczyć się z tym, że na prąd będziemy musieli poczekać dłużej.

Awarie przyłączy do posesji od głównych linii, które nie są objęte konserwacją przez Zakład Energetyczny należy usuwać indywidualnie.

W sytuacjach wyjątkowych prosimy o kontakt z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 798 682 218