Pole z położonym zbożem.

Informacja dla mieszkańców, którzy w wyniku nawałnicy odnieśli szkody w gospodarstwach rolnych:

Rolnicy posiadający polisy powinni w pierwszej kolejności zgłaszać szkody do ubezpieczycieli.

Gmina Sędziejowice poinformowała Wojewodę Łódzkiego o wystąpieniu szkód w gospodarstwach rolnych i uprawach spowodowanych nawałnicą oraz o możliwości powołania komisji do spraw szacowania szkód.

O rozpoczęciu procedury rolnicy zostaną poinformowani stosownym komunikatem.