ce43e0138300eb98aad587492745826b XLPowiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 04.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o: przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (V)"

Projekt skierowany jest do osób do 30. roku życia, w szczególności: * osób długotrwale bezrobotnych (wg definicji Komisji Europejskiej), * osób niepełnosprawnych, * osób posiadających niskie kwalifikacje (wg definicji Komisji Europejskiej). Ww. wnioski można składać w sekretariacie Urzędu LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Szczegółowe informacje i wydawanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4, I piętro pok. 16, tel. 0 43 675 17 37.

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku