przetarg

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w Marzeninie przy ulicy Plac Różany 8.

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2 położonej w Marzeninie przy ul. Plac Różany 8 (działka 569/1). Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU: Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1 m2 powierzchni wynosi 14,00zł/m2 . Czynsz płatny miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

Wynajmujący ma prawo z dniem 30 marca każdego roku do zmiany wysokości stawki czynszu za jednostronnym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Wzrost stawki czynszu nie może przekraczać średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Sędziejowice. Oprócz czynszu za najem, Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych za energię elektryczną – wg wskazań licznika oraz zawrzeć umowy na media oraz wywóz nieczystości

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 18.03.2021r. godz. 10.00 (czwartek) Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 – sala B parter.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu na najem Marzenin.pdf)Ogłoszenie o przetargu na najem Marzenin.pdf[Ogłoszenie o przetargu na najem Marzenin]953 kB2021-03-04 13:09