Dom pośród łąk.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie Brzeski, gmina Sędziejowice.

Na sprzedaż przeznaczone są działki oznaczone w ewidencji gruntów:

działka nr 273/3 o pow. 0,0989 ha – cena wywoławcza 18.812,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/4 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.897,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/5 o pow. 0,0995 ha – cena wywoławcza 18.914,00 zł, wadium 2.000,00 zł
działka nr 273/6 o pow. 0,0994 ha – cena wywoławcza 18.897,00 zł, wadium2.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Działki wchodzą w skład większego kompleksu działek mieszkaniowo - rekreacyjnych, których stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej nr SR1L/00055138/4.

image12

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Teren, na którym znajduje się działka jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Sędziejowice Nr VIII/73/03 z 12 września 2003r.

Według w/w planu zagospodarowania działki znajdują w terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, przeznaczenie uzupełniające jako zabudowę letniskową - symb. 6MN3.

Działki mają regularny kształt czworokąta. Dojazd jest dobry. Działki nie posiadają przyłączy.

Szczegółowe informacje  tel. 43 84 000 15

Załączniki:
Pobierz plik (WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza Brzeski[7202].pdf)Treść ogłoszenia[ ]70 kB2021-09-02 10:50