Wizualizacja książkowej wersji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Nowa Strategia rozwoju województwa łódzkiego otwiera drogę dla Gminy Sędziejowice na korzystanie z dodatkowej puli funduszy unijnych. Możliwe jest to dzięki udziałowi gminy w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sieradz – Zduńska Wola – Łask.

- Na projekty związane z funkcjonowaniem MOF-ów przewidziane są w Regionalnym Programie Operacyjnym do 2027 osobne, specjalnie dedykowane pieniądze. Gmina będzie mogła więc korzystać teraz również z puli, z której w poprzedniej perspektywie korzystała głównie aglomeracja łódzka – wyjaśnia Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice. - Udział w MOF-ie nie blokuje nam też drogi do pozyskiwania funduszy unijny z innych alokacji. Mamy teraz po prostu otwartą dodatkową drogę do unijnych dofinansowań – dodaje Cieślak.

Strategia województwa przewiduje, że dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych szczególnie istotne będą działania związane z rozwojem zrównoważonego transportu publicznego, zwiększanie efektywności energetycznej, poprawa stanu środowiska przyrodniczego i wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównie w tych dziedzinach otwierają się przed Sędziejowicami możliwości do pozyskiwania funduszy.

- Na pewno ogromne podziękowania należą się tutaj pozostałym samorządom MOF-u, za wyrażenie zgody na udział w projekcie, ponieważ w pierwotnych planach Sędziejowice nie były przewidziane jako partner oraz Marszałkowi i Zarządowi Województwa Łódzkiego za zaakceptowanie naszego wejścia w skład tego partnerstwa – mówi Cieślak.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałę zatwierdzającą projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przyjął 2 marca tego roku. Aktualnie trwają konsultacje przygotowanego dokumentu.