ZAPYTANIE CENOWE

 

1. Zamawiający:

Gmina Sędziejowice ul. Wieluńska 6 98-160 Sędziejowice NIP 8311576640 reprezentowaną przez Wójta Gminy Sędziejowice Dariusza Cieślaka w imieniu którego działa Michał Machała kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice-Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice

zaprasza do złożenia ofert na:

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup opału na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilościach:

- eko – groszek – 40 ton

  • wartość opałowa – nie mniejsza niż 27.000 KJ/kg

  • zawartość siarki – do 0,7 %

  • zawartość popiołu – do 8 %

 

- węgiel kostka – 5 ton

  • wartość opałowa – nie mniejsza niż 28.000 KJ/kg

  • zawartość siarki – do 0,7 %

  • zawartość popiołu – do 12 %

 

- eko – miał – 5ton

  • wartość opałowa – nie mniejsza niż 26 MJ/kg

  • zawartość siarki – do 0,6 %

  • zawartość popiołu – do 12 %

 

Dostawa opału zrealizowana zostanie środkiem transportu Wykonawcy o ładowności nie przekraczającej 10 t .

 

Załączniki:
Pobierz plik (Umowa2021.odt)Umowa2021.odt[Wzór umowy.]20 kB2021-01-28 14:44
Pobierz plik (Zapytanie Cenowe 28.01.2021.doc)Zapytanie Cenowe 28.01.2021.doc[Pełna treść zapytania cenowego.]27 kB2021-01-28 14:44