KASNaczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że w Dz. U z 2020 r. pod poz. 2255 opublikowano ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Mocą tej ustawy wprowadzono zmiany m.in. w ustawie o PIT. W art. 52m updof dodano pkt 4, na podstawie którego ustawodawca zwolnił od PIT otrzymane/postawione do dyspozycji podatnika jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15zs2  ustawy o COVID-19.