prądPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

19.11.2020 r. godz. 8-16 Pruszków (stacja 3-1394) ul. Główna, ul. Leśna, ul. Spacerowa, ul. Wschodnia, ul. Źródlana

20.11.2020 r. godz. 8-15 Pruszków (stacja 3-0086) ul. Główna, ul. Górna, ul. Sieradzka

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.