herb UGS malyZapytanie cenowe na dostawę i zakup opału na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

1. Zamawiający:

Gmina Sędziejowice ul. Wieluńska 6 98-160 Sędziejowice NIP 8311576640 reprezentowaną przez Wójta Gminy Sędziejowice Dariusza Cieślaka w imieniu którego działa Krzysztof Zawadzki kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  w Sędziejowicach, Sędziejowice-Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup opału na potrzeby gminnych jednostek
organizacyjnych w ilościach:

- eko – groszek – 45 ton

  • wartość opałowa – nie mniejsza niż 27.000 KJ/kg

  • zawartość siarki – do 0,7 %

  • zawartość popiołu – do 8 %

- węgiel kostka – 10 ton

  • wartość opałowa – nie mniejsza niż 28.000 KJ/kg

  • zawartość siarki – do 0,7 %

  • zawartość popiołu – do 12 %

- eko – miał – 10 ton

  • wartość opałowa – nie mniejsza niż 26 MJ/kg

  • zawartość siarki – do 0,6 %

  • zawartość popiołu – do 12 %

Dostawa opału zrealizowana zostanie środkiem transportu Wykonawcy o ładowności nie przekraczającej 10 t .

3. Do oferty cenowej należy dołączyć świadectwa jakości: eko-groszku, węgla kostki oraz miału, z których wynikały będą parametry nie gorsze niż określone w zapytaniu cenowym.

4. Termin realizacji zamówienia:

od 01.09.2020r. do dnia 18.09.2020r.

5. Okres gwarancji:

nie dotyczy

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminna Jednostka Usług Komunalnych

Sędziejowice – Kolonia 12

98 – 160 Sędziejowice

do dnia: 24.08.2020 r. do godz. 10:00

7. Warunki płatności:

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Krzysztof Zawadzki – Kierownik GJUK

Tel.: 43 / 671 12 26, 609-833-401

9. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w języku polskim.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór Umowy 07.08.2020.odt)Wzór umowy[Wzór umowy]21 kB2020-08-07 13:26
Pobierz plik (Zapytanie Cenowe 07.08.2020.doc)Zapytanie Cenowe 07.08.2020.doc[Zapytanie cenowe]27 kB2020-08-07 13:26