DSC 0734W dniach 1 – 14 czerwca br. w sołectwach Gminy Sędziejowice odbyła się akcja pn. „SprzątnijMY Gminę Sędziejowice”. Łącznie zebrano blisko 50 m3 śmieci!

W piątek /17 lipca/ w GOK-u w Sędziejowicach odbyło się podsumowanie akcji proekologicznej „SprzątnijMY Gminę Sędziejowice”. Wszyscy koordynatorzy z 15 sołectw otrzymali podziękowania zarówno dla siebie jak i dla mieszkańców poszczególnych miejscowości za uczestnictwo w akcji oraz zaangażowanie w działania proekologiczne i wyjątkowo czynny udział w akcji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Sędziejowice.

- Chcieliśmy wspólnie z sołectwami pracować nad poprawą estetyki, czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice. Urząd Gminy Sędziejowice zapewnił foliowe worki oraz rękawice dla wszystkich, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału we wspólnym sprzątaniu. Gminna Jednostka Usług Komunalnych zebrała natomiast odpady – podsumował Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

- Parki Krajobrazowe bardzo cieszą się z przeprowadzonej w Gminie Sędziejowice akcji proekologicznej i deklarujemy współuczestnictwo w kolejnych edycjach – mówiła Wanda Pogorzelska, Kierownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego ds. ochrony przyrody.

Partnerami akcji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Powiat Łaski, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Nadleśnictwo Kolumna.

Więcej zdjęć.