Kolonia Sędziejowice1Mieszkańcy Sędziejowic-Kolonii zagospodarowali teren wzdłuż ogrodzenia stadionu. Zakupili, przywieźli i posadzili około 100 sztuk roślin zakupionych z środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Obok ławeczek w pasie drogowym drogi powiatowej 2301 E, pojawiły się donice z roślinami. Zagospodarowany i ukwiecony został również teren wokół krzyża.

Wyrazy uznania i podziękowania kieruję do mieszkańców Sędziejowic-Kolonii oraz Brodów za zaangażowanie i aktywne włączenie się w prace na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej. Przestrzeń „wspólna” to troska o estetyczne i zadbane chodniki, skwerki, rzekę, lasy.„Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, a tylko uśmiechem i słowem -DZIĘKUJĘ”.

Mieszkańcom Brodów i Sędziejowic-Kolonii bardzo dziękujemy też za liczny udział w akcji „SprzątnijMy Gminę Sędziejowice”. Dziękujemy za uprzątnięcie sołectwa, lasów, pasów drogowych i sympatyczne, integracyjne spotkanie. Podjęte działania poprawiają jakość życia, ale przede wszystkim budują wspólnotę.