Punkt dydaktyczny1Projekt „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” jest realizowany przez Gminę Sędziejowice przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pozyskanych na ten cel w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

Punkt dydaktyczny powstaje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863r. w Sędziejowicach. Kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 49.491 złotych, wkład własny Gminy Sędziejowice to kwota 5.000 złotych, a Rady Rodziców 500 złotych.

Na miejscu starego i niefunkcjonalnego ogródka powstaje nowocześnie zaaranżowany punkt dydaktyczny wraz nowymi nasadzeniami. Świetnie wkomponuje się w otaczające szkołę tereny zielone. Oprócz walorów estetycznych, pełnić będzie rolę dydaktyczną i będzie miejscem spotkań międzypokoleniowych. Punkt dydaktyczny został podzielony na cztery sektory:

  • I KWITNĄCY ZAKĄTEK z roślinami kwitnącymi i miododajnymi;
  • II SKALNY ZAKĄTEK z roślinami górskimi i podświetlaną kaskada wodną;
  • III ZAKĄTEK ZMYSŁÓW z roślinami wonnymi, leczniczymi i trawami;
  • IV LEŚNY ZAKĄTEK z roślinami leśnymi.

Pracownicy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach, przy udziale ciężkiego sprzętu, wyrównali teren przeznaczony pod punkt dydaktyczny. Z kolei pracownicy szkoły wykonali prace ziemno–ogrodnicze i podarowali część nasadzeń. Jak zawsze mogliśmy też liczyć na wsparcie mieszkańców naszej gminy, którzy podarowali wiele roślin, elementy wyposażenia punktu, wykonali nieodpłatnie część prac.

Wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i chęć pomocy przy realizacji naszego projektu. Prace w punkcie dydaktycznym „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” będą trwały dalej, a wielkie otwarcie już jesienią 2020 roku.